Kontaktné údaje:

Mgr. Peter Toma, advokát
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7131

Kancelária: Pribinovo nám. č.2 (budova Ekocentrum, 1. poschodie, č. dv. 209), 971 01, Prievidza

Sídlo: Bôrova 446/36, 971 01, Prievidza

IČO: 42 378 567 

DIČ: 1074288644

Mobil: +421 911 606 283

E-mail: office@advokattoma.sk

Web: www.petertoma.sk